حضور محترم همکاران و صنعتگران گرامی

مجموعه الکتروجوش-رساجوش، ضمن تشکر و قدر دانی از حضور همکاران، ابزار فروشان گرامی در پانزدهمین نمایشگاه صنعت در آذر ماه 98 اصفهان 

تصاویری از حضور مجموعه الکتروجوش-رساجوش را خدمت شما عرضه می نماید.

ادامه مطلب...

گروه تولیدی، مهندسی الکتروجوش-رساجوش

ضمن تشکر از بازدید همکاران محترم از نوزدهمین نمایشگاه صنعت تهران تصاویری از این نمایشگاه را خدمت شما عرضه می دارد.

ادامه مطلب...

گروه تولیدی، مهندسی الکتروجوش-رساجوش

حضور مجموعه الکتروجوش-رساجوش در سیزدهمین نمایشگاه صنعت اصفهان با

دستگاه هایجدید و تکنولوژی بالا و قدرتمند باعث شگفتی بازدید کنندگان گردید.

ادامه مطلب...

گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/رساجوش در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و حفاظت از محیط زیست اقدام به فعالیت های ذیل نموده است:

باتوجه به نقش اساسي و مهم سهامداران و ذي نفعان در يک بنگاه اقتصادي، گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/رساجوش نيز به اين مهم توجه خاصي نشان دادهو برآن است

ادامه مطلب...

خط تولید و مونتاژ گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/رساجوش

محصولات در حال پخش در سراسر کشور می باشند

برای ثبت سفارش خود و دریافت سفارشات قبلی به نمایندگی های این مجموعه در سراسر کشور مراجعه فرمایید

ادامه مطلب...