حضور شرکت الکترو جوش در نمایشگاه صنعت اصفهان95

شرکت الکترو جوش در نمایشگاه بین المللی صنعت  که در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان از 4 تا 7 آبان ماه 94  برگزار شد حضوری فعال داشت.

این رویداد که به عنوان بزرگترین گردهمایی نخبگان و دست اندرکاران حوزه ی صنعت شناخته می شود با حمایت نهاد های دولتی و غیر دولتی مرتبط، انجمن ها و دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی برگزار می شود. نمایشگاه صنعت  امسال با رویکرد راهبردی و با تمرکز بر محور راهبردهای توسعه و سرمایه گذاری در بخش تولید داخلی( درونزایی و برونگرایی) برگزار شد. این رویداد ویژه، همه ساله محلی برای مذاکرات حرفه ای و ارتباط دست اندرکاران، مدیران، مسئولان ارشد و کارشناسان وزارتخانه های مرتبط و فعالان بخش خصوصی و دانشگاهی جهت آشنایی با آخرین دستاوردهای فنی و شرکت های توانمند در حوزه های تولید و ارتقا صنعت داخلی می باشد.

 

در ادامه گزارش تصویری این نمایشگاه را مرور خواهیم کرد. 

Jpg95 2

Jpg95 2

Jpg95 3

Jpg95 3

Jpg95 4

Jpg95 4

Jpg95 5

Jpg95 5

Jpg95 6

Jpg95 6

Jpg95 1

Jpg95 1