گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/رساجوش بار دیگر با حضور قدرتمند در دوازدهمین  نمایشگاه صنعت اصفهان که از 29 آذر تا 2 دی ماه 1396 برگزار شد توانمندیهای خود را در عرصه نمایش عموم قرار داد .

حضور جناب آقای پورسعید ریاست محترم انجمن برق استان اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان با بازدید از غرفه این مجموعه همراه بود ، ایشان در این بازدید در گفتگویی با  آقای کرمانی مدیریت گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/رساجوش  ضمن آشنایی با توانمندی ها و دستاوردهای جدید این مجموعه  بر لزوم حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات باتوجه به کیفیت و توانمندی تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد.

 

 

Electro96 1

Electro96 1

Electro96 2

Electro96 2

Electro96 3

Electro96 3

Electro96 4

Electro96 4

Electro96 5

Electro96 5