راه اندازی 4 مرکز خدمات پس از فروش در دی ماه
مدیر بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/ رساجوش اعلام‌کرد: در دی ماه 4 شعبه و نمایندگی جدید تعمیرات افتتاح شده است.


بنا به اعلام این واحد راه‌اندازی شعبه‌های شیراز و اهواز با استقبال خوبی از سمت عاملین فروش و مصرف کنندگان مواجه شده است با توجه به اینکه شیراز و اهواز از شهرهای پر مصرف دستگاه های تولیدی این مجموعه می باشد، نماینده ای که در این شهرها انتخاب شده اند یکی از حرفه ای ترین شعب خدمات پس از فروش استان فارس و خوزستان می باشند.
هم چنین راه اندازی این واحد در شهرکرد و مرودشت نیز با استقبال چشمگیری روبه رو شد و منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه های مصرف کنندگان وفادار مجموعه گردیده است.
مدیر بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/ رساجوش ، افزود: تصمیم‌گیری در مورد اخذ شعبه جدید خدمات پس از فروش و توسعه شبکه نماینده‌ها، بر اساس پراکندگی حجم مشتریان در سطح کشور انجام می‌شود. انتخاب شعب جدید نیز بر اساس اعتبار و تجهیزات سرمایه‌گذاران صورت می‌پذیرد. تعداد شعب تعمیرات و خدمات پس از فروش گروه تولیدی-مهندسی الکتروجوش/ رساجوش تا اوایل سال آتی توسعه می یابد و شعب جدید دیگری در شهرهای تبریز،مشهد و ساری راه‌اندازی می‌شود.