دستگاه زیرپودری 1250N

ARMADA 1250N 01

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V 
آمپر ورودی: 106A
قدرت ورودی: 69.8
ولتاژ بی باری: 81
آمپر خروجی: 90-1250
دیوتی سایکل: 1250@100%
سیم جوش: 3.2-6.0
وزن: 105 گیلوگرم
ابعاد: 750mm*350mm*805mm