دستگاه های جوش ترانس

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 550 آمپر
ولتاژ ورودی: 220 ولت  تک فاز و 380 ولت دوفاز
وزن: 48 گیلوگرم
ابعاد: سانتی متر 450*340*500
ضخامت کابل جوش: (16) 50*1
ضخامت کابل برق: 4*2 میلی متر

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 275 آمپر
ولتاژ ورودی: 220ولت ، تک فاز و 380 ولت دوفاز
وزن: 38 گیلوگرم
ابعاد: سانتی متر 400*290*490
ضخامت کابل جوش: (14) 35*1
ضخامت کابل برق: 4*2 میلی متر

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 225 آمپر
ولتاژ ورودی: 220ولت ، تک فاز و 380 ولت دوفاز
وزن: 23 گیلوگرم
ابعاد: سانتی متر 350*220*435
ضخامت کابل جوش: (14) 35*1
ضخامت کابل برق: 4*2 میلی متر

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 200 آمپر
ولتاژ ورودی: 220ولت ، تک فاز
وزن: 17 گیلوگرم
ابعاد: سانتی متر 260*175*380
ضخامت کابل جوش: (12) 25*1
ضخامت کابل برق: 4*2 میلی متر