گروه تولیدی، مهندسی الکتروجوش-رساجوش با افتخار میزبان حضور گرم شما همراهان گرامی در نوزدهمین نمایشگاه صنعت تهران خواهد بود.

به همین منظور از شما سروران ارجمند دعوت می نمائیم با بازدید از غرفۀ این مجموعه، باآخرین دستاوردها ومحصولات ما آشنا شوید.

وعده ی دیدار ما:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

   فضای باز غربِ سالن5(ملل)، غرفه1065

زمان بازدید: 18 لغایت 21 مهر ماه98

از ساعت9صبح لغایت 5عصر