دستگاه های برش پلاسما

CUT50

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 50 آمپر
ولتاژ ورودی: 230 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 28
قدرت دستگاه: 6.4
ولتاژ بی باری: 293
آمپر خروجی: 15-40
دیوتی سایکل: 40@60%
وزن: 7.1گیلوگرم
ابعاد: 404*240*505 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 7 میلی متر

CUT70 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 70 آمپر
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 12
قدرت دستگاه: 8.2
ولتاژ بی باری: 315
آمپر خروجی: 25-60
دیوتی سایکل: 60@60%
وزن: 17 گیلوگرم
ابعاد: 404*240*505 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 15 میلی متر

CUT160E

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 160 آمپر
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 41
قدرت دستگاه: 24.5
ولتاژ بی باری: 321
آمپر خروجی: 30-160
دیوتی سایکل: 160@80%
وزن: 57 گیلوگرم
ابعاد: 690*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 45 میلی متر

CUT160EW 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380A 
آمپر ورودی: 41A
قدرت ورودی: 24.5A
ولتاژ بی باری: 321A
آمپر خروجی: 30-160A
دیوتی سایکل: 160@80%
وزن: 72K
ابعاد: 570mm*340mm*980mm
حداکثر ضخامت برش: 45mm 

 

CUT120E

مشخصات فنی
عنوان مقدار
ولتاژ ورودی: 380V 
آمپر ورودی: 31A
قدرت ورودی: 21KVA
ولتاژ بی باری: 321V
آمپر خروجی: 30-120A
دیوتی سایکل: 120@80%
وزن: 54.5K گیلوگرم
ابعاد: 570mm*340mm*690mm
حداکثر ضخامت برش: 35 میلی متر

CUT120EW 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 120 آمپر
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 31
قدرت دستگاه: 21
ولتاژ بی باری: 321
آمپر خروجی: 30-120
دیوتی سایکل: 120@80%
وزن: 69 گیلوگرم
ابعاد: 980*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 35 میلی متر

CUT100EW 1

مشخصات فنی
عنوان مقدار
جریان: 100 آمپر
ولتاژ ورودی: 380 ولت - سه فاز
آمپر ورودی: 27
قدرت دستگاه: 17.5
ولتاژ بی باری: 290
آمپر خروجی: 30-100
دیوتی سایکل: 100@60%
وزن: 52.5 گیلوگرم
ابعاد: 690*340*570 میلی متر
حداکثر ضخامت برش: 30 میلی متر