حوزه های مهم تحقیق:

 •  بررسی منابع تغذیه جدید
 •  شبیه سازی با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه
 •  فیزیک جوش و بررسی فرآیندهای مختلف
 •  سخت افزارهای الکترونیکی و مکانیکی
 •  متالورژی جوش

وظایف تحقیق و توسعه:

 •  نوآوری متناسب با بازخوردهای داخلی و خارجی
 •  بهبود مداوم کارایی،بازدهی
 •  پیاده سازی نیازهای مشتری
 •  مستند سازی داخلی تحقیق و توسعه، سرویس، کاربر، تعمیر، تست کیفیت
 •  انعطاف در سفارش محصول با افزودن انتخابها (OPTION)
 •  طراحی و تست در سطح کلان (افزایش قابلیت اطمینان، دقت، کارایی، کاربری راحت)
 •  طراحی اقتصادی
 •  شرکت در نمایشگاههای تخصصی
 •  ارتباط با فروش، بازار، تولید و غیره
 •  برگزاری دوره و سمینار

امکانات و تجهیزات:

 •  کارگاه تست جوش (MMA,MIG/MAG,TIG,SAW و غیره)
 •  اتاقک تست شرایط محیطی
 •  تست کننده تطابق با استاندارد IEC
 •  کارگاه مکانیک
 •  کارگاه الکترونیک (سخت افزار داده (Data acquisition)،…)